Entries by admin

דימות בשבץ מוחי

דימות בשבץ מוחי שבץ מוחי מהו? שבץ מוחי מהווה סיבה מובילה לתחלואה ותמותה בעולם המערבי. השבץ המוחי, הינו אירוע פתאומי של פגיעה במוח שגורמת לפגיעה חדה בתפקוד המוחי. דימות בשבץ מוחי 5 (100%) 3 votes

דימות בשבץ מוחי
5 (100%) 3 votes

בדיקת MRI אנגיוגרפיה של המוח או MRA מוח

בדיקת MRI אנגיוגרפיה של המוח או MRA מוח בדיקת ה MRA הינה בדיקה משוכללת וחדשנית שאינה פולשנית שמטרתה להדגים את כלי הדם הגדולים העורקיים במוח. הבדיקה מבוצעת במכשיר ה MRI והינה ללא קרינה מייננת. בדיקת MRI אנגיוגרפיה של המוח או MRA מוח 5 (100%) 2 votes

בדיקת MRI אנגיוגרפיה של המוח או MRA מוח
5 (100%) 2 votes